Semináře - předposlední ročník

Seminář a cvičení z matematiky

Volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky je určen pro žáky 3. ročníků a septimy, kteří mají zájem o matematiku a chystají se studovat vysoké školy technického a přírodovědného směru. Tento jednoletý kurz rozšiřuje učivo o témata, která se v matematice v důsledku omezených hodinových dotací neprobírají, ale ke středoškolským základům matematiky patří.

Seminář rozvíjí a prohlubuje pochopení matematických technik, metod myšlení, spojuje dílčí oblasti matematiky, rozvíjí logické usuzování a prostorovou představivost, posiluje mezipředmětové vztahy (fyzika, chemie).

Složení komise

Mgr. Danuše Chrastecká - chrastecka@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Jiří Mráz
M, Ch