Semináře - předposlední ročník

Seminář z dějepisu

Seminář je určen pro zájemce o dějiny starověku a středověku, novověkou historii a regionální dějepis. Součástí výuky je také seznámení s hlavními historickými prameny. Žáci postupně poznají zásady metodické práce historika.

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Boris Hrubeš
Cjl, D