Semináře - předposlední ročník

Ruský jazyk pro začátečníky

Neumíte přečíst slova psaná azbukou? Chtěli byste se domluvit rusky v základních životních situacích (např. v obchodě, v hotelu, v restauraci atd.)? Nic není ztraceno – dokážete to po absolvování volitelného semináře Ruský jazyk pro začátečníky. Navíc, jazyková příbuznost s češtinou vám vše usnadní.  Zaměříme se především na grafickou stránku (azbuku), na porozumění jednoduchému čtenému textu nebo slyšenému projevu, na zvládnutí mluvnických struktur užívaných k vyjádření přítomnosti, minulosti a budoucnosti a na slovní zásobu týkající se každodenního života.

Seminář je určen jak žákům oktávy a 4. ročníku, tak i septimy a 3. ročníku s možností pokračovat v následujícím školním roce. 

Složení komise

Mgr. Kamila Rozbrojová - rozbrojova@gsh.cz