Semináře - předposlední ročník

Kultura anglicky mluvících zemí

Volitelný předmět Kultura anglicky mluvících zemí je určen studentům předposledních ročníků  gymnázia, kteří se chystají skládat  maturitní zkoušku z anglického jazyka. Týdenní dotaci hodin pro tento předmět tvoří 2 hodiny. 

V hodinách hojně pracujeme formou skupinové práce, čteme texty uznávaných současných autorů anglicky psané literatury, diskutujeme nad jejich obsahem a tématy, tvoříme myšlenkové mapy a jiné diagramy, pracujeme s filmovým a hudebním materiálem. Zabýváme se tematikou přistěhovalectví, minorit, odlišnosti i feminismu. Seminář ´Kultura anglicky mluvících zemí´ je vhodný pro všechny studenty, kteří rádi diskutují o světě a jeho nejrůznějších podobách.

Složení komise

Mgr. Jarmila Sivá - siva@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Irena Barvíková
Aj, Cjl