Semináře - předposlední ročník

Dějiny umění

Seminář je určen všem zájemcům o umění a jeho historický vývoj od pravěku do současnosti. Zahrnuje různé umělecké formy, jakými jsou např. malířství, sochařství, architektura, hudba, divadlo, literatura, film, fotografie atd.

Seminář je jednak doplněním učiva estetické výchovy, literatury a dějepisu, ale také podává syntézu uměleckých projevů v daném historickém období.

Pokud je seminář dvouletý, je možné z něj i maturovat.


Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. David Málek
Cjl, D