Semináře - předposlední ročník

Biologie člověka

Tento volitelný předmět nabízíme studentům předmaturitního ročníku jako rozšiřující k biologii člověka. Je určen především těm studentům, kteří se chystají ke studiu biologie, medicíny, antropologie, fyzioterapie, farmacie, učitelství, psychologie, apod. na VŠ.


Složení komise

Předseda komise: Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. - szotkowski@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Jana Chmielová
Bi, Ch