Projekty školy

Projekt Krokusy

Proč sázíme Krokusy?

Naše škola se jako mnohé další letos zapojila do akce Projekt Krokus, která má své počátky v Irsku roku 2008. Je to celosvětové hnutí chtějící připomínat výsadbou cibulek krokusů v listopadu jeden a půl milionu židovských dětí a tisíce dalších dětí, jež zahynuly během holocaustu. Žlutá barva symbolizuje žlutou hvězdu, známý symbol, který museli Židé před válkou v Německu a během války v Němci obsazené Evropě povinně nosit. Krokusy, které by měly vyrašit už v lednu následujícího roku i pod sněhem, mají připomínat všechny zavražděné děti.

Vysazování květin je smutné, ale zároveň je v něm i naděje do budoucna, naděje na udržení vzpomínek na ty děti, které neměly šanci prožít plnohodnotný a šťastný život. První fázi projektu poté, co obdrželi cibulky poštou z Židovského muzea v Praze, realizovali za příznivého počasí odpoledne v úterý 8. 11. 2011 žáci ze třídy 1.B4 se svým třídním Mgr. Borisem Hrubešem za pomoci Mgr. Jany Chmielové na pozemku školy, v atriu, v záhonku vzniklém z bývalého bazénku. Fotodokumentaci provedla Mgr. Kateřina Onderková.

Doufáme, že žluté květy vykvetou v daném tvaru, abychom mohli podat svědectví o další fázi Projektu Krokus 2011/12.