Projekty školy

Kroužky dotované městem Havířov

Město Havířov pravidelně poskytuje finanční podporu mimoškolní činnosti gymnázia, prostředky z dotace jsou určeny na činnost: 

  • sportovních kroužků (bridž, turistický kroužek, basketbal)
  • nesportovních  kroužků (školní časopis, příprava na DSD, klub logiky a deskových her aj.)
  • činnost Debatního klubu - účast v soutěžích
  • výměnný pobyt žáků s německou partnerskou školou v Greiz

 Díky finanční pomoci Města Havířov mohou probíhat odpolední zájmové aktivity pro žáky školy.