Projekty školy

Kroužky dotované městem Havířov

Město Havířov pravidelně poskytuje finanční podporu mimoškolní činnosti gymnázia, prostředky z dotace jsou určeny na činnost: 

 • sportovních kroužků (bridž, turistický kroužek, basketbal)
 • nesportovních  kroužků (školní časopis, příprava na DSD, klub logiky a deskových her aj.)
 • činnost Debatního klubu - účast v soutěžích
 • výměnný pobyt žáků s německou partnerskou školou v Greiz
 • další aktivity školy, organizace kulturních a sportovních akcí

V r. 2024 jsme obdrželi tyto dotace:

 • Sportovní kroužky:                                                       44.800 Kč
 • Mimosport.kroužky:                                                     29.000  Kč
 • Debatní klub:                                                                 20.000  Kč
 • Organizace sportovní soutěže                                     15.000 Kč
 • Výměnný pobyt s německou partnerskou školou    30.000 Kč

 

V r. 2023 jsme obdrželi tyto dotace:

 • Sportovní kroužky:                                         55.400,-- Kč
 • Mimosport.kroužky:                                      21 460,-- Kč
 • Návštěva partn.školy Německo:                20.000,-- Kč
 • Debetní klub:                                                    20.000,-- Kč
 • Majáles 2023:                                                150.000,-- Kč
 • Sportovní potřeby:                                           7.000,-- Kč


V r. 2022 jsme obdrželi tyto dotace:

 • Sportovní kroužky:                                         23.000,-- Kč
 • Mimosport.kroužky:                                      38.000,-- Kč
 • Debatní klub:                                                  25.000,-- Kč

 Díky finanční pomoci Města Havířov mohou probíhat odpolední zájmové aktivity pro žáky školy.