Projekty školy

Šablony II.

Z projektu Šablony II, který je spolufinancován Evropskou unií, obdržela naše škola částku ve výši 1 481 117 Kč.

Tyto prostředky škola investuje do zlepšení kvality vzdělávání. Hlavními aktivitami projektu jsou kluby pro žáky, doučování, projektové dny ve škole i mimo školu a také další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Škola rovněž plánuje pořídit přenosné ICT vybavení za účelem modernizace výuky a zřídit pracovní pozici školního asistenta, který povede školní knihovnu se studovnou a bude nápomocen žákům ohroženým školním neúspěchem.