Projekty školy

ROP - Podpora přírodovědných předmětů

Název projektu: Podpora přírodovědných předmětů

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/20.01213

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Cílem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů, které umožní větší podíl praktické výuky a individuální řešení úloh oproti stávajícím frontálním demonstračním pokusům, u nichž je žák postaven do role pasivního pozorovatele. Realizací projektu bude modernizováno 10 učeben přírodovědných předmětů včetně pořízení vybavení a ve vybraných školách budou realizovány stavební úpravy a úpravy elektroinstalace.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů, ostatní výdaje jsou hrazeny Moravskoslezským krajem.