Projekty školy

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám

Název projektu: Hravě a zajímavě moderními metodami

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0428

Cíl: Zlepšení úrovně výuky cizích jazyků a matematiky s využitím moderních učebních metod a pomůcek.

Gymnázium Studentská v Havířově se zapojilo do projektu EU peníze SŠ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Projekt byl zahájen v červnu 2012 a byl ukončen v červnu 2014.

V rámci projektu budou vytvořeny sady učebních a digitálních učebních materiálů, které přispějí ke zvýšení kvality a atraktivity výuky.

Poskytnutá dotace bude použita na vybavení školy moderními učebními pomůckami a technologiemi, které zkvalitní podmínky pro vzdělávání na naší škole, zejména v oblasti cizích jazyků, matematiky a ICT.

DUMy ke stažení