Aktuální projekty

Národní plán obnovy

Neinvestiční dotaze ze státního rozpočtu na doučování žáků

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání

Pokusným ověřováním kombinovaného vzdělávání ověřuje MŠMT a NPI možnosti zařazení prvků distanční výuky do běžného školního života

Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Dotační program podporovaný Moravskoslezským krajem.

Šablony II.

Prostředky škola investuje do zlepšení kvality vzdělávání. Hlavními aktivitami projektu jsou kluby pro žáky, doučování, projektové dny ve škole i mimo školu a...

Kroužky dotované městem Havířov

Statutární město Havířov přispívá každoročně ze svého rozpočtu na financování volnočasových aktivit organizovaných naší školou.