Projekty školy

Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Z dotačního programu jsou podporovány projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů na podporu bezpečného klimatu a prevence duševního zdraví.

Škola se v tomto školním roce zaměří především na podporu adaptačních kurzů u prvních a druhých ročníků, aktivity jako Den s třídním učitelem a Den zdraví. 

Zprávy o průběhu projektu, o jednotlivých akcích lze najít zde a zde