Projekty školy

Národní plán obnovy

V březnu 2022 obdržela naše škola finanční prostředky ve výši 15 600 Kč za účelem poskytnutí individuálního nebo skupinového doučování žáků školy.

Peněžní prostředky budou využity na doučování žáků z předmětů německý jazyk, dějepis a matematika.

Doučování žáků bude probíhat v období březen – červen 2022.

národní plán obnovy DOUČOVÁNÍ leták