Projekty školy

Národní plán obnovy

Doučování  leden - srpen 2023

Doučování z Národního programu obnovy pokračuje i v roce 2023. Naše škola obdrží  finanční prostředky ve výši 12 000 Kč za účelem poskytnutí individuálního nebo skupinového doučování žáků školy.

Peněžní prostředky budou využity na doučování žáků z předmětů matematika a  cizí jazyky.

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem bude probíhat v období únor - červen 2023.           doucovani-letak

Doučování  září - prosinec 2022

Doučování z Národního programu obnovy pokračuje i v 1. pololetí školního roku 2022/2023. V říjnu 2022 obdržela naše škola finanční prostředky ve výši 12 000 Kč za účelem poskytnutí individuálního nebo skupinového doučování žáků školy.

Peněžní prostředky budou využity na doučování žáků z předmětů matematika, chemie a cizí jazyky.

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem bude probíhat v období říjen – prosinec 2022.


Doučování leden - červen 2022

V březnu 2022 obdržela naše škola finanční prostředky ve výši 15 600 Kč za účelem poskytnutí individuálního nebo skupinového doučování žáků školy.

Peněžní prostředky budou využity na doučování žáků z předmětů německý jazyk, dějepis a matematika.

Doučování žáků bude probíhat v období březen – červen 2022.

národní plán obnovy DOUČOVÁNÍ leták