Badatelský biologický klub

Badatelský biologický klub

probíhá od poloviny září školního roku 2021/2022. Účastní se ho žáci sekundy. 

Předmětem klubu je seznámení dětí s chovem živočichů. Řešíme individuálně domácí chov morčat, činčil, terarijních živočichů, koček, psů (podle zájmu žáků). Předmětem klubu je také seznámení dětí s metodami biologického výzkumu (lupa, mikroskop, fotopast, tvorba etogramu, možnostmi Google Lens). Připravujeme se na biologické soutěže, např. Biologická olympiáda, Velká cena ZOO Ostrava, Olympiáda mladých chovatelů. V distančním období improvizujeme minulými ročníky soutěží a čekáme na nová zadání.

Badatelská setkání probíhají také během víkendů mimo areál školy, např. výlov rybníka, pobytové stopy zvířat v přírodě, Fauna trhy Černá louka Ostrava.

Mgr. Petra Fonioková