Časopis

Školní časopis Cirkulárka

Tvorba školního časopisu je společná zábavná spolupráce všech redaktorů od první napjaté chvíle brainstormingu na nové téma, výběru podtémat na jednotlivé články a ilustrace přes samotné tvoření až po finální korektury napsaného a kompletaci všech výtvorů v konkrétní vydání časopisu. U nás v cirkulárčí rodině se vyřádí kreativci psaví, malující, pedantičtí korektoři i počítačoví mágové a designéři.

Pravidelně se účastníme soutěže Školní časopis roku. Tento rok jsme v soutěži Školní časopis roku 2020 dost zaváleli, v krajském kole nás potěšilo 1. místo v kategorii „ZŠ II. stupeň + střední škola“ a v kole republikovém 4. místo v kategorii „ZŠ II. stupeň + střední škola“. Opravdovou radost nám ale udělalo 3. místo v rámci hodnotícího kritéria „Kvalita obsahu časopisu“. Tento rok jsme školu reprezentovali v krajském i republikovém kole.

Členové redakce Cirkulárky se setkávají ke koordinačním schůzkám jednou týdně v učebně češtiny, v mezidobí jsou pohrouženi do samotářské tvůrčí práce, kterou konzultují ve skupině na messengeru a o přestávkách.


Za všechny redaktory to shrnuly studentky septimy: 

„Cirkulárka je časopis tvořen studenty pro studenty. Tím, že vše děláme sami, máme obrovskou možnost se rozvíjet v různých oblastech od psaní článků, kreslení a korektur až po práci s počítačovými programy. Navíc radost spojená se sdílením našeho hotového díla s ostatními dělá z kroužku všestranně obohacující zkušenost.“ (Thi Nga Nguyen)

„V naší redakci se rodí spousta skvělých nápadů, jejichž spojením vzniká Cirkulárka, školní časopis, který nemá obdoby. Plátek plný zajímavých článků, rozhovorů, anket a rébusů, v každém čísle laděných do jiného, neotřelého tématu. Blíže už jsme se tak zaměřili například na budoucnost, pohádky či strach a nebáli jsme se nakousnout ani témata, o kterých se ve společnosti nahlas nemluví. Rozhodně nepíšeme jen česky, díky čemuž si přijdou na své milovníci anglického, německého a španělského jazyka. Texty doplňují osobité ilustrace našich talentovaných kreslířů a počkejte, až uvidíte náš komiks!“ (Anna Zegzulková)

 šéfredaktor Mgr. Andrea Dospivová