Charita

Žáci naší školy přispívají svou činností i lidem bez domova, nemocným a dětem. V minulých letech žáci organizovali například velký charitativní koncert na školním hřišti v roce 2019,  potravinovou sbírka v roce 2022, Sbírku pro pomoc uprchlíkům před válkou nebo například předvánoční koncert 2022 či předvánoční koncert 2023

Naši žáci hrají ve škole   i  na koncertech 

Většinu akcí pořádají žáci sami zdarma v rámci Školního parlamentu.  Vážíme si jejich práce!