Debata


Debatní klub

Debatování si klade za cíl vzdělávat v oblasti tzv. měkkých dovedností, rozvíjí především schopnost analytického myšlení, kultivovaného vystupování a vyjadřování studentů. Cílem debatního klubu je podílet se na rozvoji osobnosti mladého člověka, podporovat rozvoj sociální inteligence, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy.

Debatní klub funguje při Gymnáziu, Havířov - Podlesí od roku 2015, během šesti sezón se naši debatéři probojovali pětkrát do celostátního finále Debatní ligy ČR. Debatuje se v českém a anglickém jazyce. 

Činnost klubu spočívá v pravidelných setkáních jednou týdně, obvykle v pátek od 14:00, na kterých se procvičuje schopnost argumentace, vyhledávání relevantních informací, sestavování argumentačních linií a  v samotném debatování. Významná je pak účast na dílčích víkendových turnajích, které se konají v rámci republiky (Nymburk, Hradec Králové, Česká Třebová, Ostrava, Přerov...) Finálový turnaj se koná v Praze, finálová debata v sídle Senátu ve Valdštejnském paláci. 

Výjezdy na turnaje se konají díky finanční podpoře Statutárního města Havířova.

PhDr. Hana Čížová


Anglický debatní turnajŠkolní debatní turnaj

 

Debatní turnaj Hradec Králové

 

Finálová debata 2019