Výchovný poradce

Informace výchovného poradce

Mgr. Kateřina Onderková

 • Konzultační hodiny: středa 13:30 - 15:00

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem

V čem může výchovný poradce pomoci

 • individuální konzultace pro studenty a jejich rodiče
 • řešení osobních, výchovných i výukových problémů
 • řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení
 • zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště
 • při řešení problémů komunikativních

Náplň práce výchovného poradce:

V oblasti práce se studenty a jejich rodiči se stará především o:

 • řešení studijních a výchovných problémů

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:

 • péči o problémové studenty
 • přednášky pro studenty

V součinnosti s třídními učiteli:

 • pečuje o problémové studenty (neomluvená absence, poruchy chování apod.)
 • stará se o talentované studenty
 • pečuje o studenty s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie apod.)
 • zajišťuje konzultace, odborná vyšetření apod.

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou:

 • zajišťuje realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření