Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Alena Fialová Kotterbová - školní psycholog

  • Konzultační hodiny: středa 8:00 - 11:40 hodin,  čtvrtek 12:45 - 14.15 hodin

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem

Činnost školního psychologa

  • individuální poradenství a podpora žákům, kteří prožívají osobní zátěžovou situaci a CHTĚJÍ ji s někým sdílet
  • ve spolupráci s třídním učitelem pomáhá zjišťovat sociální klima ve třídě a vytvářet podmínky pro jeho zdravý rozvoj. Cílem je vést žáky k vzájemné spolupráci, pochopení a toleranci tak, aby se žáci ve třídě cítili době.