Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Alena Fialová Kotterbová - školní psycholog

  • Předem neohlášené konzultace : úterý 13.30 - 14:20 hodin,  čtvrtek 13:00 - 14.00 hodin
  • Předem plánované konzultace:  úterý 10:00 - 12:30 hodin,  čtvrtek 10:00 - 13.00 hodin

    Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně nebo e-mailem

Činnost školního psychologa

  • individuální poradenství a podpora žákům, kteří prožívají osobní zátěžovou situaci a CHTĚJÍ ji s někým sdílet
  • ve spolupráci s třídním učitelem pomáhá zjišťovat sociální klima ve třídě a vytvářet podmínky pro jeho zdravý rozvoj. Cílem je vést žáky k vzájemné spolupráci, pochopení a toleranci tak, aby se žáci ve třídě cítili době.