Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Alena Fialová Kotterbová - školní psycholožka

Konzultační hodiny:  úterky a čtvtky.

  • Individuální konzultaci je nutné vždy domluvit předem osobně (kabinet TV), lépe  e-mailem.
  • Konzultační hodiny: úterý, čtvrtek  10.00 - 12:10 hodin a po 15:15 

    Činnost školní psycholožky
    1. Individuální poradenství a podpora žákům, kteří prožívají osobní zátěžovou situaci a CHTĚJÍ ji s někým sdílet.
    2. Mapování sociálního klimatu ve třídě a vytváření podmínek pro jeho zdravý rozvoj, a to VŽDY ve spolupráci s třídním učitelem. Cílem je vést žáky k vzájemné spolupráci, pochopení a toleranci tak, aby se žáci ve třídě/škole cítili dobře.