Organizace přijímacích zkoušek

Organizace přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky se konají v budově školy, konkrétní informace obdrží uchazeč o studium v písemné podobě spolu s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Uchazeč při příchodu do školy předloží:

  • Pozvánku na přijímací zkoušku, kterou obdržel poštou
  • Pomůcky, které jsou uvedeny v pozvánce

Škola zajistí během konání testů a o přestávce dohled nad nezletilými žáky, po skončení přijímacích zkoušek odchází uchazeč domů sám.

Uchazeč je povinen se během přijímacích zkoušek chovat v souladu s pravidly slušného chování a dodržovat školní řád gymnázia.

Uchazeč se smí pohybovat během přijímacích zkoušek jen ve vymezeném prostoru školy, přestávku mezi zkouškami může trávit ve třídě nebo v případě příznivého počasí na školním dvoře, nesmí odcházet mimo pozemek školy.

Uchazeči si mohou ještě před konání přijímací zkoušky prostudovat doporučení společnosti Cermat, jak k testu přistupovat, jak jej správně vyplnit.

Hygienická opatření budou stanovena podle aktuální epidemiologické situace. 

V Havířově 19.10.2021