Aktuality

Oznámení konání voleb do školské rady pro období 2021 - 2024

19. 5. 2021 | Informační sdělení | PhDr. Hana Čížová

Volební komise pro volby do školské rady oznamuje konání voleb dvou členů školské rady za?zákonné zástupce žáků a zletilé žáky

Datum konání voleb:

  • 22. 6. 2021

Doba konání voleb:

  • volby s osobní účastí: 12.00 - 15.00 hodin
  • online volby:                    7.00 - 21.00

Místo konání voleb:         Gymnázium, Havířov-Podlesí,  Studentská 1198/11,učebna ve vestibulu školy

Převzetí tiskopisu pro návrh kandidáta na člena školské rady:

  • od 20.5.2021 do 10.6.2021 v pracovních dnech v?době od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 14.30 hod. na sekretariátu školy (paní Nogolová).

Odevzdání návrhu kandidáta:

  • od 20.5.2021 do 10.5.2021 v?pracovních dnech v?době době od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 14.30 hod. na sekretariátu školy (paní Nogolová).

Volební komise:

  • Adéla Švajčáková, Eva Němcová, Jana Juřenová, Klára Palatinusová, Šimon Tenčík

V Havířově dne 19.5.2021