Aktuality

Důležité informace pro žáky a zákonné zástupce budoucích prvních ročníků

20. 8. 2020 | Informační sdělení | Petr Pszczolka

Před nástupem do školy si nezapomeňte zajistit:

 1. Čip - žák hradí zálohu 100 Kč – čip vydává Petr Pszczolka (správce sítě), kancelář v přízemí, 24. – 31.8. 7:00 – 14:00
 2. Školní jídelna - nejprve je nutné mít školní čip, poté zajít za vedoucí školní jídelny (lze již i poslední týden v srpnu) s přihláškou – web školy, stravování je zajištěno na ZŠ Hrubínova

Organizace dne 1. 9. 2020

Začátek školního roku 1.9. 2020 od 8.00, rozřazení žáků do dvou tříd prvního ročníku bude vyvěšen na dveřích školy 20.8.

Žáci přicházejí samostatným vchodem pro žáky za použití čipu. Ihned po vstupu do školy si desinfikují ruce. Zbytečně se neshlukují.

Na chodbách, v jídelně používají roušku, v učebně ji mít nemusí. Veškeré prostory školy jsou rovněž vybaveny desinfekčními prostředky a bude zajištěno pravidelné větrání, úklid a desinfekce.

Žáci primy: první školní den 1. 9. obdrží žáci primy učebnice (přinesou si batoh, větší tašku). Předpokládaný pobyt ve škole je 8:00 – 10:00. Třídnické hodiny budou pokračovat ještě ve středu 2. 9., žáci obdrží přístup do Bakalářů, rozvrh výuky, seznámí se s budovou školy, budou seznámeni se školním řádem, pravidly omlouvání, pravidly BOZ, obdrží potvrzení o studiu. Od 3. 9. následuje pravidelná výuka dle rozvrhu.

Žáci prvních ročníků čtyřletého studia: první školní den pobyt ve škole 8.00 – 13.00, pro žáky budou připraveny rozvrhy a přístupové údaje do Bakalářů, žáci budou seznámeni se školou, školním řádem, pravidly omlouvání, pravidly BOZ, obdrží potvrzení o studiu. Od 2.9. pravidelná výuka dle rozvrhu (1.A4 nejprve absolvuje 2. – 4. 9. adaptační kurz).

Adaptační kurzy v rozsahu 2-3 dnů proběhnou v těchto termínech:

 • Prima – 10. – 11. 2020 chata Gírová
 • První ročníky:  Třída 1A4: 2.-4. 9. 2020 Krásensko
 • Třída 1B4: 9.-10. 9.2020, chata Gírová
 • Rozdělení žáků do tříd a jména třídních učitelů budou zveřejněny na hlavním vstupu do školy od 20. 8. 2020.
 • Třídní učitel vybírá 1000 Kč ve dnech 26. – 1.9. (8:00 - 14:00),
 • žáci 1.A4 musí mít uhrazeno do 27.8. !!!

Prosíme o nahlášení žáků, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou adaptačního pobytu účastnit, na sekretariát školy nejpozději do čtvrtku 27. 8. 2020! Telefonické kontakty najdete na webu školy.

Adaptační kurz 1.A4

 • 2.9.2020 - 4.9.2020 Rychta, Krásensko 76,68304 p. Drnovice
 • Odjezd 2 . 9. 2020 autobusem od školy v 8.30 hod.
 • Příjezd 4. 9. 2020 autobusem ke škole okolo 19.00 hod.
 • V rámci pobytu je zajištěna plná penze. Stravování začíná a končí obědem.

Program:

 • 1. den: po obědě entomologie a hydrobiologie, večer seznamovací hry
 • 2. den: exkurze Putování k propadání – okolí Rudice, pískovna Seč, geopark, skalní amfiteátr Kolíbky, Rudické propadání, večer táborák
 • 3. den: Život v korunách stromů, po obědě prohlídka Punkevních jeskyní a propasti Macocha

S sebou: psací potřeby, přezůvky a důkladné oblečení a boty do terénu, malý batoh na výlet, pláštěnku, případně čelovku a gumáky, prohlášení o bezinfekčnosti, OP, kartičku pojištěnce, roušky.

Program zajišťují lektoři z Lipky – střediska pro environmentální vzdělávání

Cena: 1000,- zaplatit 25.8. - 27. 8. 2020

Informace k adaptačním pobytům, které se uskuteční později (prima, 1B4) obdrží žáci i rodiče od třídních učitelů.

Další informace byly zveřejněny na webu školy 2.7.