Aktuality

Informace pro rodiče žáků budoucí primy a prvních ročníků

2. 7. 2020 | Informační sdělení | Ing. Eva Skubidová

Učební plán lze dohledat na webu školy, aktuálně pracujeme na novém ŠVP. Rozdělení na jazyky: cca 10 žáků ve sk. AJ, dále otevíráme jako druhý cizí jazyk pro první ročníky: NJ, ŠJ a RJ.

Rozvrh bude připraven koncem srpna – web školy. Seznam žáků v prvních ročnících bude vyvěšen u hl. vstupu školy.

Organizace školního roku

 • zahájení v úterý 1.9.2020
 • podzimní prázdniny 29+30. 10. 2020
 • vánoční prázdniny 23.12.2020 – 3.1. 2021
 • pololetní prázdniny 29.1.2021
 • jarní prázdniny 15- 21. 2. 2021
 • velikonoční prázdniny – 1.4.2021
 • podzimní třídní schůzky 11. 11. 2020.

Adaptační kurz

 • 2-3 denní seznamovací pobyt v termínech:
 • Prima – 10. – 11. 2020
 • První ročníky: 2.-4. 9. a 9.-10.9. dle třídy, informace budou na webu školy
 • 1000 Kč – vybírá TU (zveřejníme na webu školy) v posledním srpnovém týdnu (8:00-13:00), nejpozději lze donést 1. 9. 2020.

Bakalář

 • oddělené přístupy: žákovský a rodičovský, přístupové údaje budou předány 1.9.
 • sledovat rozvrh a změny či suplování, kvůli akcím jsou změny opravdu časté
 • sledovat známky žáků a absenci, případně komens od učitelů
 • seznámit se s pravidly omlouvání

Školní jídelna

 • stravování zajištěno při ZŠ Hrubína – vedlejší škola (lze také domluvit stravování na hotel. škole)
 • přihlásit se – nejprve je nutné mít školní čip, poté zajít za vedoucí školní jídelny (lze již i poslední týden v srpnu) s přihláškou – web školy
 • cena oběda 24 Kč prima, 28 Kč první ročník
 • žáci se musí přezouvat

Výuka

 • příchod do školy na vlastní čip (záloha 100 Kč, donést nejpozději 1.9.)
 • skříňky společné pro 2 žáky
 • doba výuky – 8:00 – 13:30, prima bez odpoledního vyučování, vyšší ročníky středa a pátek bez odpoledního vyučování, ostatní dny je pravděpodobná odpolední výuka
 • plavání – prima celý rok, první ročníky pouze pololetí, plave se na škole kousek od gymnázia, cena 500 Kč prima, 1. ročník 300 Kč (doplácí SRPŠ), pokyny upřesní vyučující TV
 • učebnice: prima obdrží od školy, žáci si kupují pouze pracovní sešity na základě instrukcí od vyučujících, seznam učebnic pro první ročníky je na webu školy

Organizace 1. září 2020

 • osmileté studium – obdrží učebnice (žáci si nezapomenou donést nějakou tašku), první ročníky vyššího gymnázia – seznam učebnic bude zveřejněn na webu školy
 • poslední den pro zaplacení adaptačního pobytu (1000 Kč)
 • 100 Kč na čip - Petr Pszczolka (správce sítě), - obdrží ti, co si nevyzvedli čip dříve
 • 200 Kč pololetní platba SRPŠ
 • předpokládaný konec 11:00-12:00
 • žáci budou seznámeni se školou, rozvrhem. šk. řádem, pravidly omlouvání a pravidly BOZ, obdrží potvrzení o studiu
 • donést kopii vysvědčení posledního ročníku ZŠ
 • vyučuje se od druhého dne

Škola

 • Výchovná poradkyně – práce s žáky nadanými i s žáky se spec. vzděl. potřebami
 • metodička prevence – prevence sociálně patologických jevů, přednášky, akce pro žáky v průběhu roku
 • vedení školy – otevřené spolupráci, řešení problémů apod.