Fotogalerie

Druháci navštívili ZOO

7. 12. 2021 | Exkurze

Dnešní zasněžený Den s třídním učitelem si třídy 2A a 2A4 užily v ZOO Ostrava. Pro žáky byl zajištěn výukový program, nechyběla pořádná koulovačka, stmelovací aktivity podporující soudržnost třídy, a dokonce přišel i Mikuláš se svou nadílkou. Díky projektu MSK - Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na šk. rok 2021-2022 strávili studenti společný čas i mimo školu a bylo velkou radostí, když se třída po opakovaných karanténách sešla téměř celá. Zpětnou vazbou od studentů víme, že to byl " SUPER DEN" .