Aktuality

Zajištění hygienických nařízení a doporučení

1. 10. 2020 | Informační sdělení | PhDr. Hana Čížová

Škola se snaží pečlivě dodržovat hygienická nařízení orgánů veřejné správy a využívat doporučení jednotlivých ministerstev...

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Škola se snaží pečlivě dodržovat hygienická nařízení orgánů veřejné správy a využívat doporučení jednotlivých ministerstev:

  • Všechny osoby pohybující se na půdě školy jsou vyzývány k desinfekci rukou, desinfekce je k dispozici v každé učebně, v každém kabinetu, ve společných prostorách, na toaletách
  • Všechny osoby pohybující se na půdě školy jsou vyzývány k dodržování pokynu nošení roušky nebo jiné ochrany obličeje; žákům, kteří si zapomenout roušku, dáváme ústenku
  • Výuka probíhá i ve venkovních prostorách v přístřešku (v závislosti na počasí)
  • Desinfekce společných prostor probíhá průběžně několikrát denně (zábradlí, kliky dveří, vynášení odpadkových košů)

Vyučující zapisují do systému bakalář nejen téma hodiny, ale i podrobnější popis obsahu probíraného učiva, aby žáci, kteří jsou doma v karanténě, mohli pokračovat ve studiu.

 Přes složitost aktuální situace se však snažíme udržet pro naše žáky režim, který je co nejblíže sociálním a vzdělávacím potřebám mladých lidí v jejich věku. Třídní učitelé zorganizovali během září aktivitu, která  umožnila obnovit žákům po dlouhé odluce sociální vazby, nabízíme žákům možnost realizovat své dovednosti a nadání v kroužcích a připravujeme pro žáky také další aktivity jako je lyžařský kurz, které se uskuteční v závislosti na protiepidemických opatřeních.