Aktuality

Žáci diskutovali o možnostech občanské participace

14. 9. 2022 | Aktivity studentů | Mgr. Andrea Dospivová

V pondělí 12.9. se žáci kvinty zamysleli v rámci projektu O nás s námi nad možnostmi demokratické participace.

Kvintáni při práci v rámci projektu
Kvintáni při práci v rámci projektu
Čtyřhodinový program připravila společnost Agora, v první části proběhla diskuse nad tématem občanské participace, ve druhé části  si žáci vymezili rozdíly mezi demokratickým a nedemokratickým vládnutím.
Poté se studenti ponořili do modelových situací participace - naučili se dělat informační kampaň a společně ve skupinách načrtnout občanský projekt, který by mohl mít dopad na jejich město.

Fotogalerie