Aktuality

Zachraň lidský život!

12. 11. 2022 | Aktivity studentů | Hana Čížová

Žáci sekundy a kvarty se dnes atraktivně a efektivně učili poskytnout první pomoc.

první pomoc v pryxe´´´´
první pomoc v pryxe´´´´
Pod vedením Mgr. Evy Bočkové a studentů VOŠ Prigo, oboru dětská sestra, si žáci na modelových situacích vyzkoušeli ošetřit masivní krvácení, umístit osobu do stabilizované polohy. Prakticky si vyzkoušeli také resuscitaci nebo volání na tísňovou linku. Žáci jednotlivých tříd pracovali ve skupinkách, kde bylo nutné spolupracovat jako jeden tým. Nejlepší tým byl po skončení akce odměněn sladkou odměnou.
S radostí můžeme říci, že naši žáci by určitě dokázali v krizové situaci vhodně reagovat a vědí, že poskytnout první pomoc je jedna ze základních povinností každého z nás.  

Fotogalerie