Aktuality

Výtvarná výchova

10. 11. 2022 | Soutěže | Mgr. Magdalena Hochfeld

V prvních měsících školního roku 2022/23 se žáci a studenti našeho gymnázia zúčastnili literárně-výtvarné soutěže inspirované významnou učebnicí Orbis pictus Jana Amose Komenského, od jehož narození letos uplynulo 430 let.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Tématem soutěže, kterou vyhlásilo Gymnázium Komenského v Havířově, byl "Strom - symbol propojující všechna odvětví lidského života". Výsledné práce našich studentů tak byly spojením ilustrační kresby či malby s textem.
V kategorii žáků nižších tříd získala 2. místo mezi jednotlivci žákyně kvarty Aneta Fochlerová, v téže kategorii mezi skupinami získaly 1. místo žákyně Sofie Pilipová a Natálie Zacharová z tercie a 3. místo Elen Jasioková a Tereza Motyčková z kvarty. V kategorii žáků vyšších tříd získala mezi jednotlivci 2. místo Viktorie Kačorová z 2.A4 a 3. místo Rozálie Pardubická z kvinty. V kategorii skupin byla udělena čestná uznání Amálii Kučevové a Lucii Wichrové z kvarty a Vojtěchu Pailovi a Ondřeji Nytrovi ze sexty. Všichni naši úspěšní reprezentanti obdrží kromě diplomů poukázky na nákup knih v knihkupectví Dobrovský a další drobné ceny, které jsou pro ně připraveny v hudebním oddělení Městské knihovny na ul. Svornosti, kde jsou rovněž vítězné práce nainstalovány, a to do 25.11.2022. 
Srdečně Vás zveme!