Aktuality

Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce, 49. ročník 2022/2023 

21. 12. 2022 | Soutěže | Mgr. Boris Hrubeš 

Letošní školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo v úterý 6. prosince na našem Gymnáziu Havířov – Podlesí v učebně českého jazyka.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Celkem se soutěže zúčastnilo 28 žákůz čehož bylo 5 soutěžících v I. kategorii (pro žáky tercií a kvart). Maximální možný zisk byl v obou kategoriích 50 bodů, z toho je 30b. za jazykovou část, 20b. za slohovou část. 

Z každé kategorie postupují do okresního kola dva soutěžící, vítěz a druhý v pořadí.  

V I. kategorii (nižší gymnázium) zvítězila Mariana Kolářová z tercie A se ziskem 45 bodů. Další postupující I. kategorie do okresního kola soutěže bude Tereza Mahdalová z tercie A (41 b.). 

V II. kategorii (vyšší g.) získala první místo Karolína Rečičárová z kvinty A se 45 body.  

Spolu s ní postupuje do okresního kola Vendula Navrátilová z 2.A4 (44 b.) 

V případě nemoci postupujících může do okresního kola v dubnu 2023 nastoupit náhradník, tj. soutěžící z 3. pozice výsledkového pořadí 

Všem postupujícím gratulujeme 

PŘEHLED  VÝSLEDKŮ ŠKOLNÍHO KOLA OCJ – 49. ročník 2022/2023  - jen prvních dvanáct míst
  1. kategorie/ body 

Třída 

  1. kategorie/body 

Třída 

Kolářová M.     / 45  3.A Rečičárová K. /45 5.A 

Mahdalová T.  / 41 3.A Navrátilová V./44 2.A4 

Rečičár F.          / 39 3.A Hlaváčková N. /40 4.A4 

Holoušková V.   /35 3.A Zelenková K. /39 7.A 

Pilipová S.         / 34 3.A Pastrňáková D.  /38  1.A4 

  Janík J., Smolová K. / 36 4./2.A4 

  Daňhelová, Recmanová/35 3.A4 

  Žoričová A.  / 33 2.A4 

  Hejsková V.   / 31 2.A4 

  Bíbrová A. / 30  6.A 

    

    

POSTUPUJÍ :  I. KATEGORIE -  Mariana Kolářová a Tereza Mahdalová 

                       II. KATEGORIE – Karolína Rečičárová  a Vendula Navrátilová 

Náhradníci pro okr. kolo – 3. pozice: Filip Rečičár a Natálie Hlaváčková 

 

V Havířově 20. prosince 2022