Aktuality

Vyhodnocení soutěže Best in English

17. 1. 2023 | Soutěže | Mgr. Jarmila Sivá

Vybaveni znalostmi angličtiny a sluchátky, naši borci se poslední listopadový den dostavili do počítačové učebny, aby svedli souboj s dalšími účastníky evropského klání o nejlepšího angličtináře v rámci online soutěže Best in English.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Konkurence byla obrovská a časový limit pro vyplnění všech úkolů značně omezený. Přesto se našlo 16 studentů, kteří byli ochotni na svých bedrech nést tíhu účastnické odpovědnosti. Reprezentovali totiž nejen svou školu, ale měli také za úkol zúročit své znalosti, které jim po celou dobu studia vštěpovali jejich učitelé anglického jazyka. Studenti se museli vyrovnat se čtením textů, gramatickými záludnostmi, ale také s náročnými nahrávkami, které prověřily jejich schopnost porozumět mluvenému slovu.

Celkový výsledek školy je více než uspokojivý, za což patří uznání všem účastníkům. Ve velké konkurenci se rozhodně neztratili. Nejúspěšnějším řešitelem soutěže se stal Jakub Janík, student posledního ročníku, který se svým bodovým skóre vyrovnal výkonům nejlepších studentů z celé Evropy.