Aktuality

Úspěch našich žáků v soutěži Wolfram 2023

11. 5. 2023 | Aktivity studentů | Mgr. Jana Ligocká

Dne 10.5.2023 Krajské vojenské velitelství Ostrava uspořádalo pro žáky 8. tříd ZŠ v Havířově tradiční branně vědomostní soutěž „Wolfram 2023". Čtyřčlenná družstva žáků tercie předvedla perfektní výkony v osmi disciplínách, mezi které patřila střelba, hod granátem, ošetření zraněného a prokázání znalostí ze zdravovědy nebo vytrvalostní běh.

Soutěžící
Soutěžící
Nejtěžší disciplínou byla však vědomostní soutěž, která prověřila znalost historie paravýsadku Wolfram, po kterém je soutěž pojmenována. Oba týmy bojovaly v každé disciplíně na sto procent, žáci prokázali týmového ducha a spolupráci. 
A jak to celé dopadlo? Tým ve složení Natka, Romča, Vašek a Adam vybojovali krásné 4. místo ze 17ti soutěžících týmů.  Klára, Lukáš, Filip a Matěj se radují z 2. místa, tento tým postupuje do krajského kola, které se bude konat ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

Fotogalerie