Aktuality

"Továrna budoucnosti"

1. 2. 2024 | Exkurze | Mgr. Michal Kubiczek

V pátek 19.01.2024 navštívili žáci semináře z programování + další zájemci z GSH Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě-Porubě. Byl pro ně připraven velmi bohatý a inspirující program v podobě návštěvy dvou odborných laboratoří.

Naší žáci na  VŠB - TU
Naší žáci na VŠB - TU

Mobility.Lab je moderní výukové a vývojové centrum zaměřené na automobilové elektronické systémy. kde je možné vidět autorská autonomní vozidla a také, jak probíhá virtuální vývoj automobilových systémů.

Ve Smart Factory VŠB představuje robotizovanou automatickou linku, průmyslové roboty, mobilní roboty, virtuální realitu, na příkladech ukazují, jak digitalizace a automatizace proniká do průmyslu i dalších oblastí našeho života. Více je možno najít v textu Zlepši si techniku s VŠB-TUO. Zlepši si techniku s VŠB-TUO. Dostupné z: https://www.zlepsisitechniku.vsb.cz/program/1015

Dále žáci navštívili na fakultě FEI laboratoř, kde se vyučují kroužky robotiky, programování apod., tam si mohli vyzkoušet sami naprogramovat programovatelnou destičku ARDUINO (např. vytvořili svítící funkční semafor)

Těší náš, že naše gymnázium postupně navazuje spolupráci se školou VŠB a věříme tomu, že do budoucna se spolupráce ještě více prohloubí. Technika a její výuka má v dnešním moderním světě 21. století své pevné místo.


Fotogalerie