Aktuality

Školní poradenské pracoviště

15. 4. 2021 | Informační sdělení | PhDr. Hana Čížová

Žáci i rodiče se mohou v případě potřeby obracet na pracovníky našeho školního poradenského pracoviště

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Žáci i rodiče se mohou v případě potřeby obracet na pracovníky našeho školního poradenského pracoviště:

  • Mgr. Petra Fonioková - péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultační hodiny středa 14:00 - 16:00 hodin
  • Mgr. David Málek - kariérové poradenství, konzultační hodiny úterý 16:00 - 18:00 hodin
  • Mgr. Jana Ligocká - metodik prevence sociálně patologických jevů, konzultační hodiny úterý 16:00 - 17:00 hodin
  • Mgr. Pavel Krč - koordinátor IVT, konzultační hodiny úterý 10:00 - 11:00 hodin