Aktuality

Seznamujeme žáky se zdravým životním stylem

2. 5. 2024 | Projekty | Mgr. Jana Ligocká 10×

Poslední dubnový den proběhl pro žáky druhého ročníku projektový den na téma wellbeing ve škole. Pro zdravý rozvoj žáka, pro jeho vzdělávání, pro uplnatnění silných stránek je důležité i to, aby se ve škole cítili všichni dobře, aby měli žáci mezi sebou funkční a podporující vztahy, aby uměli zvládat stres.

wellbeing ve škole
wellbeing ve škole


Dopoledne se neslo v duchu přednášek z řad studentů. Kvalita zpracování témat týkajících se spánkové hygieny, vlivu sociálních sítí na psychiku člověka, proměn životního stylu mládeže, obezity u dětí či samotného tématu wellbeing, byla na vysoké úrovni.  Projektový den měl zároveň preventivní charakter, příjemnou atmosféru zpestřily pokrmy, které sami studentky připravily. Poukázaly na důležitost zdravé a vyvážené stravy v životě člověka.

Druhá část projektové výuky patřila relaxačním technikám, které jsou důležité pro fyzické i psychické zdraví, kde si prakticky studenti vyzkoušeli „jak na to“.

Sociální wellbeing po celou dobu akce podporoval týmového ducha a spolupráci, komunikaci. Studenti mezi sebou sdíleli recepty a vzájemně ochutnávali pokrmy, které na tento den připravili.

Tento den jsme si všichni užili a ty nejlepší výkony jsme odměnili drobnou cenou.

Projektová výuka byla podpořena projektem Šablony OP JAK.




Fotogalerie