Aktuality

Sedmnáct let partnerství

5. 4. 2023 | Aktivity studentů | Mgr. Kateřina Onderková

Výměnný program s partnerskou školou v německém městě Greiz pokračoval po podzimní návštěvě německých studentů v Havířově pobytem našich žáků v německých rodinách v termínu od 20. - 25.března.

Výměnný pobyt
Výměnný pobyt

Od 20. 3. do 25. 3. 2023 se naši žáci, převážně z řad němčinářů, zúčastnili výměnného pobytu v Německu. Byli jsme ubytování v německých rodinách nedaleko durynského města Greiz. Přivítání s německými žáky bylo pro nás již mnohem jednodušší, neboť jsme se znali všichni z podzimního pobytu v Havířově. Vlastně jsme se na sebe těšili. Poznali jsme tradiční i všední život německé rodiny během pracovního týdne a užívali si společný program. Pro všechny zúčastněné žáky byl tento pobyt velkým přínosem, protože si procvičili užívání cizího jazyka v praxi. Navštívili jsme města Greiz, Výmar, Plavno w Drážďany, kde jsme si vždy prohlédli historická centra měst, památky a okolí.

S pobytem jsme velmi spokojeni a děkujeme za něj nejen našim vyučujícím, ale i Statutárnímu městu Havířov, které se na financování výměnného pobytu také podílelo.   Tereza Tomšů, 3.B4

Fotogalerie