Aktuality

Spojili jsme generace

22. 9. 2023 | Aktivity studentů | Mgr. Kamila Rozbrojová

V dnešní době jsme mnohdy svědky toho, že se generace teenagerů a seniorů navzájem nechápou, nerozumí si a dokonce se někdy k sobě nechovají příliš pěkně. Na našem gymnáziu jsme se rozhodli s tím něco udělat. Proto ve třetím zářijovém týdnu proběhla na školním dvoře akce nazvaná „Propojení generací“

setkání na školním dvoře
setkání na školním dvoře

O co konkrétně šlo? Sešli se naši žáci-němčináři, jejich učitelky němčiny a členové Svazu Němců Těšínského Slezska, aby spolu poseděli a popovídali si. Na úvod setkání promluvila jedna ze členek o své zajímavé práci v koncernu VW a snad některé ze žáků inspirovala v jejich budoucí kariéře. I když nám počasí příliš nepřálo, přece jen se setkání spojené i s opékáním buřtů vydařilo. Tři generace se sešly, aby se lépe poznaly, a tak tomu i bylo. Přejeme si, aby podobných akcí přibývalo, protože jen vzájemným poznáním se mohou zlepšovat mezigenerační a mezilidské vztahy.


Fotogalerie