Aktuality

Projektové dopoledne ve škole na téma „Volba Povolání“

15. 11. 2023 | Projekty | Ing. Eva Skubidová

15.11.2023 nás navštívila PhDr. Sylvie Navarová z Centra psychologických služeb, která se zájemci ze 4. ročníku strávila dopoledne zamyšlením nad volbou budoucí vysoké školy a povolání.

žáci během projektového dne
žáci během projektového dne

Žáci dostali příležitost si vyplnit Hollandův test osobnostních typů a na základě výstupů zjistit, která povolání jsou pro ně vhodná. Během dopoledne také pracovali s koučovacími kartami, otestovali svůj temperament a zabývali se hodnotovou orientací. Své úvahy sdíleli mezi sebou a konzultovali s paní Navarovou.

Na základě získaných podkladů se mohli utvrdit ve správnosti směřování dalších kroků nebo si udělat bližší představu o tom, které obory by mohli na vysoké škole studovat.

Projektový den byl podpořen z Projektu Šablony OP JAK.


Fotogalerie