Aktuality

Předvánoční online debatní turnaj

22. 12. 2021 | Aktivity studentů | Hana Čížová

„Ježíšek by měl zveřejnit podklady pro své rozhodování“ zněla poslední teze prosincového online debatního turnaje. Debatéři měli za úkol vymyslet relevantní argumenty a obhájit své stanovisko. Nebyl to lehký úkol, protože při přípravě nenajdete žádné zdroje o Ježíškově práci

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Debatního turnaje se zúčastnil čtyřčlenný tým našeho gymnázia, debatovalo se celý víkend na celkem čtyři teze, připravená teze zněla „Zkrášlující plastické operace by měly být zakázané“, nepřipravené pak „Práce z domova by měla být v zaměstnáních, která nevyžadují fyzickou přítomnost, normou“ a „Bohatství by nemělo být považováno za životní úspěch a cíl“. Debatéři- nováčci získali spoustu cenných zkušeností, které jim pomohou do dalšího debatování.

Debatní liga pokračuje v únoru dalším turnajem, snad už s osobní účastí. Děkujeme Městu Havířov za finanční podporu debatního klubu při našem gymnáziu.