Aktuality

Přechod na distanční výuku pro žáky vyššího gymnázia od 5.10.2020

2. 10. 2020 | Informační sdělení | Ing. Eva Skubidová

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Dle mimořádného opatření KHS MSK č. 26/2020 ze dne 1.10.bude probíhat od 5.10. do 18.10. výuka ve třídách vyššího gymnázia (SŠ) distančním způsobem.

Organizace výuky na naší škole:

Výuka pro nižší stupeň gymnázia (prima - kvarta) bude probíhat prezenční formou ve škole dle pravidelného rozvrhu s mírnými úpravami, které jsou již nastaveny v bakalářích.

Výuka pro vyšší stupeň gymnázia (kvinta - oktáva a čtyřleté studium) bude probíhat distančním způsobem podle stanoveného rozvrhu.

Zpřesnění pravidel pro nižší gymnázium:

  • Výuka Hv bude dle opatření KHS bez zpěvu
  • Výuka Tv bude dle opatření KHS bez sportovní činnosti
  • Výuka v odborných učebnách je omezena – vyučující v případě potřeby převedou třídu do odborné učebny sami
  • Všechny třídy nižšího gymnázia jsou přemístěny do přízemí, dohledy se vykonávají pouze v šatnách a v přízemí

Zpřesnění pravidel pro vyšší gymnázium:

  • Výuka je nastavena tak, že matematika, čeština a cizí jazyky mají synchronní výuku on-line 2x týdně, ostatní předměty 1x týdně
  • Výuka výchovných předmětů pro vyšší gymnázium je zrušena
  • Výuka seminářů je v bakalářích zadána v původní podobě, organizace semináře bude probíhá dle individuální dohody mezi žáky a příslušným vyučujícím
  • Výuka je povinná, vyučující eviduje absenci žáků během synchronní on-line výuky, nepřítomnost je třeba řádně omluvit
  • Vyučující mohou zadávat žákům za neuskutečněné vyučovací hodiny domácí práci
  • Všechny školní akce pro vyšší gymnázium jsou v období distanční výuky zrušeny.

Kroužky jsou pro vyšší gymnázium pozastaveny nebo převedeny na on-line setkání, kroužky pro nižší gymnázium mohou probíhat za dodržení všech příslušných hygienických opatření.

Technické zázemí pro práci žáků – škola je připraveny zapůjčit dle svých možností techniku, nezletilý žák musí nejprve předložit smlouvu o výpůjčce podepsanou zákonným zástupce, výpůjčky organizuje P. Pszczolka.

 

Školní bufet bude fungovat v omezené provozní době 7.30 - 10.00

Školní jídelna bude v provozu od čtvrtku 9.10., nárok na oběd mají všichni žáci, kteří se účastní výuky (prezenční i distanční). Provoz jídelny bude zpřesněn podle pokynů ředitele ZŠ F. Hrubína v souladu s hygienickými opatřeními pro provoz stravovacích zařízení (rozestupy mezi stoly, žádný žák nesmí stát…)

Náhradní stravování pro období 5.-8.10., jak jej doporučuje MŠMT, není u nás možné, protože nemáme výdejní a stravovací prostory s příslušným vybavením. V případě potřeby může žák požádat školní asistentku, která působí ve škole, o přihřátí z domu donesené stravy v krabičce v mikrovlnce.

PhDr. Hana Čížová, Ing. Eva Skubidová