Aktuality

Navýšení počtu termínů společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

29. 4. 2021 | Maturity | PhDr. Hana Čížová

Počet opravných a náhradních zkoušek společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu pro osoby, které neuspěly, nebo se omluvily, podle dodatku Opatření obecné povahy č.j. MSMT 3267/2021-6 se navyšuje o jeden termín.

Žáci, kteří neuspěly, nebo se omluvily z konání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu,  budou automaticky přihlášeni ke zkoušce konané v mimořádném termínu v červenci 2021