Aktuality

Naše první návštěva Cernu

26. 3. 2023 | Aktivity studentů | Mgr. Petr Šupol

Ve spolupráci se SPŠ v Karviné se žáci našeho gymnázia zúčastnili exkurze do řídícího střediska Cernu ve Švýcarsku. Právě Cern se nachází na rozhraní států Švýcarska a Francie a souvisí s hadronovým urychlovačem částic.

Cern
Cern

Velký hadronový urychlovačje největší urychlovač částic na světě. Byl uveden v provoz v září 2008. Rozmístění urychlovače je v podzemí v hloubce 50 - 170 m v délce 27 km. Na jeho projekci se podílelo více než 2000 vědců ze 34 zemí světa.

Během dvoudenního nabitého pobytu jsme stihli přednášky o božské částici„o Higgsovu bosonu“, jehož existence byla v roce 2012 poprvé prokázána (předtím byl 40 let popsána pouze teoreticky). Prohlédli jsme si „malý urychlovač“, kde jsme absolvovali přednášku s videoprojekcí o jeho činnosti, navštívili okolí Cernu, kde jsme zhlédli různé fyzikální zajímavosti. Ve volných hodinách si pak užili návštěvu krásného města Ženeva. 

Fotogalerie