Aktuality

HADES 2023

20. 3. 2023 | Aktivity studentů | Hana Čížová 11×

"Pracovní týden by měl být mít jen 4 dny", "Česká republika by na svém území měla zakázat TikTok" Na tyto dvě teze debatovalo v sobotu 19.3. v budově gymnázia deset debatních týmů z Havířova, Ostravy a Opavy.

Debatéři
Debatéři

HAvířovská DEbatní Soutěž 2023 proběhla ve třech kolech podle pravidel Karl-Popper debaty, nejprve všichni debatovali jako afirmace (obhajoba teze) i jako negace (popření afirmační linie) na tezi "pracovní týden by měl mít jen čtyři dny", poté měli hodinu na přípravu nepřipravené teze. 

Vítězem miniturnaje se stal tým GYRA 5 má ráda želvy, na druhém místě se umístil opavský tým Femmes fatales, třetí příčku získali opavští Dampnas Diu Nomes. 


Fotogalerie