Aktuality

Epigramy stále letí

18. 1. 2023 | Aktivity studentů | Mgr. Andrea Dospivová

Studenti naší školy vzdali hold velkým českým epigramatikům ve školní soutěži Epigramy stále letí.

Autorky epigramů
Autorky epigramů

Nejlépe se s?tímto stručným satirickým útvarem vypořádaly kvintánky Hana Kousalová a Agáta Studnická, spolu s?nimi se školní docházky vtipně a výstižně epigramaticky dotknul také Lukáš Foniok z?oktávy. Moc děkujeme všem účastníkům, rozhodování čtyřčlenné poroty nebylo vůbec jednoduché. 

 

Kdybyste jen věděli,                      Teď se učím zeměpis, 

jak hrozné je pondělí.                                                                                                včera zase dějepis. 

Po víkendu těžce vstát,                                                                                       Školy už mám plnou hlavu 

na autobus rychle hnát.                                                                                       a mám pocit, že v tom plavu. 

Škola do čtyř, to je na nic,                                                                               Agáta Studnická (5.A) 

snad tam nejsem pro nic za nic.                 

Za tmy domů pospíchám, 

přes Šumbark i utíkám,                                                                    V            aktovce si knížky nosím, 

Příští týden zas a znovu,                                                                                   vzdychám jako obluda. 

je to hrozné, věřte tomu.                  Všechny je však míti musím, 

připomínám velblouda. 

Hana Kousalová (5.A)                                                                                              Lukáš Foniok (8.A) 

 

V neposlední řadě vyjadřujeme i velké poděkování členům SRPŠ, kteří finančním darem podpořili nákup cen pro vítěze soutěže.