Aktuality

Ekologicko - adaptační kurz třídy 1.A4

9. 9. 2020 | Školní akce | Mgr. Jana Chmielová 14×

Ekologicko-adaptační kurz třídy 1.A4 proběhl od 2. 9. 2020 – 4. 9. 2020 v Krásensku na pracovišti Rychta...

Ekologicko - adaptační kurz třídy 1.A4
Ekologicko - adaptační kurz třídy 1.A4

Ekologicko-adaptační kurz třídy 1.A4 proběhl od 2. 9. 2020 – 4. 9. 2020 v Krásensku na pracovišti Rychta ( školské zařízení pro environmentální vzdělávání). Do programu byly zařazeny biologické, chemické , zeměpisné i seznamovací aktivity. Žáci postupně poznávali přírodní i historické zajímavosti Moravského krasu.

  1. den: entomologie a hydrobiologie, seznamovací hry
  2. den: exkurze Putování k propadání – okolí Rudice, pískovna Seč, geopark, skalní amfiteátr Kolíbky, Rudické propadání, barokní chrám v Křtinách, táborák
  3. den: Život v korunách stromů, prohlídka Punkevních jeskyní a propasti Macocha

Z adaptačního kurzu odjížděli žáci plni nových zážitků a poznatků . Navázali nová kamarádství.

Fotogalerie