Aktuality

Do Prahy za německy píšícími autory

28. 4. 2022 | Projekty | Mgr: Radmila Kolichová

Němčináři tříd 6.A, 7.A a 3.A4 se v rámci Šablon II vydali na projektové dny mimo školu do Prahy, aby zde načerpali informace o německy píšících pražských autorech.

Němčináři v Praze
Němčináři v Praze

První den byl věnován nejznámějšímu autorovi, tedy Franzi Kafkovi. Paní Ing. Věra Pátková nás velmi fundovaně provedla Prahou "po stopách Franze Kafky". Prošli jsme s autorem jeho cestu do školy, představili si místa, kde bydlel a tvořil, ale také jsme si poslechli úryvky z jeho povídek a dopisů, v nichž se odráželo dané místo, či Kafkovy pocity v daném místě. Celou procházku jsme pak symbolicky uzavřeli u Kafkova hrobu.

Další den jsme se vypravili do Literárního domu německy píšících autorů, kde se studenti po krátkém úvodu rozdělili do skupinek a vydali se na "Stadtralley" a během dvou hodin plnili zadané úkoly, které se vztahovaly k různým autorům a také k místům spojeným s jejich životy a tvorbou. Na závěr byly úkoly společně vyhodnoceny a doplněny o další zajímavá fakta.

Společný program jsme završili návštěvou krypty pravoslavného Kostela Cyrila a Metoděje a přiblížili si dramatický konec parašutistů, kteří spáchali atentát na Heydricha. Osobní volno pak někteří studenti využili k procházce Prahou či k prohlídce sbírek Národního muzea.

PhDr. Radmila Kubalová

Fotogalerie