Aktuality

Der Stuntman

27. 2. 2023 | Ukázky prací žáků | admin

Der Stuntman je název videa, které natočili jako úkol do němčiny žáci oktávy.

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Ilustrační fotografie

Der Stuntman 

Domácí práce byla zadána v rámci týdne distanční výuky, která probíhá na našem gymnáziu pro žáky maturitních a předmaturitních ročníků přibližně po sedmi týdnech běžné prezenční výuky. Během distanční výuky žáci obdrží zadání úkolů do jednotlivých předmětů a mají k dispozici týden na jejich splnění. Jedná se o zadání procvičování probraného učiva, zadání studia nového učiva, ale i o zajímavé inspirativní úkoly, například připravit dvoudenní výpravu do hor, zpracovat firemní rozvahu, napsat obžalobu či natočit video. 

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání, tedy funkčního spojení prezenční a distanční výuky organizuje Národní pedagogický instiut ve spolupráci s MŠMT. Cílem se vést žáky samostatnosti, time managementu, dovednosti plánovat si čas, pracovat se zdroji, možnost věnovat se některým předmětům a tématům hlouběji podle svých potřeb, souhrnně dovednostem, které každý ve svém budoucím studijním i profesním životě využije.