Aktuality

Den s překladem

10. 4. 2024 | Aktivity studentů | Mgr. Andrea Dospivová

Dva studenti naší školy v březnu využili možnost zúčastnit se celodenního překladatelského workshopu Ostravské univerzity, spojeného s vyhlášením výsledků překladatelské soutěže Den s překladem, do které se naše škola také zapojila.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Jak si akci užili?   Byla to skvělá akce!

Dopolední blok s přednáškami byl velmi přínosný. Prezentovali celkem čtyři překladatelé, každý se svým vlastním výstupem. Všechny se lišily jazykem a tématem, které se ale stále týkalo překladu. Nejvíce se mi asi líbil úplně první výstup z celé akce. Byla to paní, která překládá ze španělštiny a za svou kariéru dokonce přeložila i dílo G. G. Márqueze! Hovořila na téma problematiky překladu názvu a názorně ukazovala, jak co dělat a na co si dát pozor. Ostatní přednášky byly však také zajímavé. Například o překladu uživatelských příruček

a návodů, o soudním překladu, o novém překládání již dávno přeložených děl apod.

V odpoledním bloku se konaly překladatelské dílny. Začali jsme rozborem soutěžního textu, opravou jeho nejproblematičtějších míst a trochou obecné teorie překladu. Poté následoval blok paní Orlando, které před nedávnem vyšel překlad knihy, ze které byl soutěžní úryvek vybrán. Věnovala nám spoustu svého času a odpovídala na naše dotazy, nejen o textu z oné knihy, ale i o práci překladatele. Sdílela s námi například, kolik stran denně musí přeložit, aby se uživila, nechala nás nahlédnout do procesu korektur, alias jak překlad vypadá, než z něj vytesají finální verzi, a vysvětlila nám, jakými způsoby spolu s korektory překladatel spolupracuje. Na závěr jsme měli možnost poslechnout si rozbory soutěžních překladů

z kategorie vysokých škol. Všechny texty byly odlišné a každému z nich se věnoval jiný profesor. Bylo obohacující vidět jejich rozdílné pohledy na překlad a mít možnost je jeden

s druhým porovnat.

Akci hodnotím jako velmi zdařilou, přínosnou a kvalitní. A i když byla časově náročná, nelituju žádné minuty, kterou jsem na ní strávila. Jsem moc ráda, že jsem jela.

Nora Zaťková (4.B4)

„Teprve překládáním člověk zjistí, zda textu opravdu rozumí."

V dopoledním programu Dne s překladem si pro nás na Ostravské univerzitě připravili přednášky s tématy jako boj o titul, překlad antické literatury či překlad webových stránek. Řešila se také finanční stránka překladatelství nebo výhody a nevýhody strojového překladu a umělé inteligence. V rámci této velmi aktuální problematiky byla zmíněna změna náplně práce překladatele a bylo naznačeno, že v budoucích letech se možná bude soutěžit v tzv. post editaci - úpravě strojového překladu.

V odpoledních dílnách jsme se zabývali problematickými místy soutěžních překladů (nejen středoškolského, při kterém nás samotná překladatelka knihy blíže seznámila s procesem své práce), ale i překladů pro vysoké školy. Petr Kučera (8.A