Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledky uchazečů o osmileté studium

Výsledky uchazečů o čtyřleté studium


Informace pro rodiče přijatých žáků:

Vážení rodiče, blahopřejeme k úspěchu Vaší dcery, Vašeho syna. Níže uvádíme podstatné informace. 

V případě, že se přijatý uchazeč rozhodne na naši školu nenastoupit, má právo vzdát se práva na přijetí, a to písemně nejpozději do pondělí 20. května. Pouze nepřijatý uchazeč, nebo uchazeč, který se vzdal přijetí, má právo hlásit se na jinou střední školu v rámci druhého kola přijímacího řízení. Střední školy vyhlašují druhé kolo přijímacího řízení nejpozději 18. května. 

Gymnázium, Havířov – Podlesí, p.o.  NEBUDE druhé kolo přijímacího řízení vyhlašovat. (Toto rozhodnutí může být podle aktuální situace revidováno v pondělí 20.5. 2024)

Zveme všechny zákonné zástupce přijatých žáků na informační schůzku. Pro osmileté studium se koná 19.6. (středa) v 16:00 hodin a pro čtyřleté studium 30.5. (čtvrtek) v 16:00 hodin

Na této schůzce budou podány informace o organizaci vzdělávání, potřebných učebních pomůckách, adaptačním kurzu pro nové žáky a další důležitá sdělení.

Prosíme rodiče žáků budoucího prvního ročníku čtyřletého studia, aby na schůzku přinesli vyplněný tiskopis výběr druhého cizího jazyka, který bude žák studovat.

Důležité upozornění: Nejpozději první den školního roku 2024/2025 je žák povinen prokázat splnění povinné školní docházky předložením vysvědčení z 9. ročníku ZŠ. Žáci budoucí primy předkládají vysvědčení z ukončeného 5. ročníku ZŠ. 

Další důležité informace lze nají ve vyhlášce o přijímacím řízení případně na webových stránkách Cermatu

Související aktuality

Výsledky přijímacího řízení 2021 - osmileté studium

19. 5. 2021 | Informační sdělení

od šk. roku 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení 2021 - čtyřleté studium

19. 5. 2021 | Informační sdělení

od šk. roku 2021/2022