Klub ruského jazyka

Klub ruského jazyka

Neumíte přečíst slova psaná azbukou? Chtěli byste se domluvit rusky v základních životních situacích (např. v obchodě, v hotelu, v restauraci atd.)? Nic není ztraceno – zapište se do kroužku ruského jazyka, který na naší škole bude probíhat už třetím rokem. Navíc, jazyková příbuznost s češtinou vám vše usnadní.  Zaměříme se především na grafickou stránku (azbuku), na porozumění jednoduchému čtenému textu nebo slyšenému projevu, na zvládnutí jednoduchých mluvnických struktur a na slovní zásobu týkající se každodenního života.

Výuka probíhá v malých skupinkách rozdělených podle úrovně (začátečníci – pokročilí) a scházíme se jednou týdně na hodinku a půl v odpoledních hodinách v jazykové učebně. Veškerý učební materiál bude poskytnut školou. 

Mgr. Irena Mastná